Samyos vision

Om du är intresserad och nyfiken varför ditt liv ser ut som det gör just nu? Är du nyfiken hur ditt liv kan se ut i framtiden? Vill du veta mer om dig själv och fördjupa dig in i områden så som relationer, karriär, resor, sjukdomar m.m.

Andliga sysselsättningar och dess arv är förmodligen lika gammal som mänskligheten själv. Det spelar ingen roll om den utförs genom yoga övningar eller meditationer, syftet är alltid att förstå sig själv bättre, att ha ett välmående liv och att berika sig själv. Att förstå sig själv är en av de stora uppgiften vi människor bär på hela livet och oavsett vart vi går och vad vi gör så leder allt  i samma riktning, att lära känna sig själv och att veta ”sanningen” eller Gud.

Astrologi och handtydning är systrar till de vanliga spirituella vägarna, de hjälper oss att förstå en helhet förståelse om oss själva, syftet med vårt liv, vårt yrke och hur man kan göra livet bättre samt  hur man undviker onödiga hinder som skapats av inre förvirring eller externa situationer.
De har en lång historia och tradition. Astrologi började med att förstå planeternas position vid vår exakta födelsetid och genom det därefter skissa fram ett livsschema.
I handtydning läser vi linjer i handen. Linjerna är som ett avtryck av vårt liv, olika situationer, vad vi gör och vilka möjligheterna som finns i framtiden.
Vi försöker tillsammans lösa vår inre förvirring med hjälp av dessa metoder samt ansiktsläsning (för sig själv eller andra).