Livsvägledning

Livsvägledning är en kombination av astrologi, handtydning, Numerologi , ansiktsläsning, omfattande forskning av dig och din familj (om det behövs) för att komma till slutsatsen om vilken riktning man ska gå. Det finns tillfället i livet när vi verkligen känner behov av att välja en väg eller att en inre förvirring påverkar vårt liv och system. Vi  blir oroliga och ängsliga och  livet utsätter oss för olika situationer där vi  känner oss ett behov av någon slags ’vision’ av vad ska man göra för att gå vidare i livet

I dessa sessioner utforskar vi hela personligheten som en kombinerad insats med personen.

Det vanligtvis sista två till tre sessioner: 800:- session, om det behövs 500:- för fjärde och framåt.

Vi bygger en personlig relation mellan oss, inte bara en professionell hjälp.