Om

Jivan kommer från Indien och är legitimerad klinisk psykolog enligt indisk lagstiftning. Hans andliga upplevelser och liv börjar redan i barndomen då vissa erfarenheter och saker han sa och upplevde inte ansågs komma från ett vanligt barns barndomsupplevelser.
Vid femton års ålder, utan någon lärdom av handtydning läste Jivan av nyfikenhet en persons hand och överraskande nog stämde mycket av det han läste i handen.
En sommarkväll vid nitton års ålder hade Jivan sin första stora andliga upplevelse av medvetenhet. Han kan inte komma ihåg hur länge han var borta i en okänd värld bara att han kom tillbaka till verkligheten då han blev väckt av en assistent i hemma. Efter det har aldrig livet varit desamma för honom.

Med många plötslig vändning i livet har spiritualitet kommit in i hans liv på ett direkt sätt genom vissa livsupplevelser tillsammans med regelbunden meditation i isolering i mer än 3 år i en liten stad. Hans perioder av isolering fortsatte även under universitetsperioden och det orsakade oro för både familjemedlemmar och vänner.
Efter en plötslig vändning efter att Jivan fått sin psykologiutbildning kom han till Sverige och började ett nytt liv. I hela sin karriär och liv har Jivan alltid gjort avläsningar av människor och vänner. Hans läsningar och andra vägledande förmågor är produkten av meditations upplevelser, även hans handläsning kanske inte är vad det verkar oss.